STATEMENT

Geplaatst op 2 november 2011

 

Statement Rob Kamphues

2 november 2011

Rob Kamphues heeft mevrouw Machado een paar keer ontmoet gedurende enkele weken eind 2010. Begin december heeft hij deze kortstondige verhouding beëindigd. Dit hing nauw samen met het  gedrag van mevrouw Machado.

Enkele dagen nadat Rob de omgang met mevrouw Machado beëindigde, beweerde mevrouw Machado van hem zwanger te zijn. Met betrekking tot de zwangerschap heeft hij mevrouw Machado de afgelopen maanden diverse malen uitgenodigd voor een DNA-test.

Tot op heden heeft mevrouw Machado hier niet aan meegewerkt.  Mocht het kind van Rob zijn dan zal hij hiervoor uiteraard zijn verantwoordelijkheden nemen.

Stalking

Direct na de beëindiging van hun omgang, is mevrouw Machado begonnen met Rob Kamphues ernstig en voortdurend te stalken. Rob Kamphues heeft, na maandenlange stalkpartijen en huisvredebreuk,  aangifte gedaan bij de politie.  Inmiddels heeft  de Officier van Justitie aangegeven over te gaan tot vervolging van mevrouw Machado naar aanleiding van beide aangiftes.

Gezien het feit dat de Officier van Justitie deze zaken ter hand neemt, gaat Rob Kamphues niet verder in op de grove onwaarheden die mevrouw Machado via de media verspreidt.